zahlavi.jpg, 131 kB

Mladí hasiči


_______________________________________________________________________

Sbor dobrovolných mladých hasičů Žamberk

Obsahem kroužku je branně požární tematika včetně účastí na soutěžích v požárním
sportu podle celorepublikových směrnic hry Plamen.

Schůzky během školního roku 2021 - 2022 budou probíhat takto:

pravidelně každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin
v zasedací místnosti SDH Žamberk (prostory Hasičského muzea v objektu bývalých kasáren v Žamberku.)

V zimním období budeme navštěvovat tělocvičnu a termíny budou upřesněny.

Petr Zámečník , tel. 731 874 399 ), který vám v případě zájmu poskytne další podrobné informace.

_______________________________________________________________________


Sbor dobrovolných hasičů Žamberk aktivně pracuje s mládeží a to v zájmovém kroužku "Mladý hasič". Děti tak mají možnost zapojit se do činnosti kolektivu a třeba si najít i nové kamarády. Mladí hasiči jsou vedeni zkušenými vedoucími, kteří mají k této činnosti odbornou kvalifikaci.

V průběhu školního roku se scházíme 1x až 2x týdně v kulturní místnosti SDH v areálu bývalých kasáren, kde má náš sbor i hasičské muzeum. Mladí hasiči jsou rozděleni do dvou věkových kategorií : mladší (od 6 do 10 let) a starší (od 11 do 15 let).

Kolektivy jsou zapojeny do celostátní hry Plamen, která má své podzimní a jarní kolo soutěží. V této celoroční soutěži se ale hodnotí nejen dosažené výsledky podzimního a jarního kola, ale i mimosoutěžní aktivity kolektivů. Ty jsou dány směrnicí této hry.

V podzimní části se děti zúčastňují Závodů požárnické všestrannosti. Závody jsou jednodenní a na děti čeká orientační běh v pětičlenných hlídkách. Ty na trati dlouhé 2 km u mladší kategorie a 3 km u starších plní na jednotlivých stanovištích zadané úkoly. Jedná se o oblíbenou střelbu ze vzduchovky, základy topografie a první pomoci, uzlování, základní znalosti z požární ochrany a překonání překážky po vodorovném laně.

V zimním období děti skládají zkoušky z odznaků odborností Preventista, Strojník, Cvičitel, Velitel a nebo Kronikář. Dále mají možnost získání i odznaků různých specialistů. V tomto období s dětmi chodíme do tělocvičny, jezdíme na plavání do krytého bazénu, chodíme na lezeckou stěnu a věnujeme se dalším aktivitám.

V jarní části hry Plamen děti závodí v disciplínách požárního sportu. Závody jsou pro ně atraktivní, protože jsou dvoudenní a děti mají možnost na těchto závodech spát ve stanech přímo na závodišti. Mladí závodníci měří své síly v následujících disciplínách: Štafeta dvojic, Štafeta 4x60m, Štafeta CTIF, Útok CTIF (pouze družstva starších) a nejoblíbenější je požární útok s vodou. U všech těchto disciplín děti soutěží ve zručnosti obsluhy jednotlivých prostředků požární ochrany. Nepovinnou disciplínou je pak závod jednotlivců na 60m s překážkami, kde děti mohou získat podle svého dosaženého času i odznaky výkonnostních tříd.

Tím činnost zájmového kroužku nekončí. Počátkem letních prázdnin pořádáme, podle možností, pro děti stanování s dalšími aktivitami, do kterých jsou zapojeni i rodiče našich mladých hasičů.

Rádi tedy přivítáme další mladé hasiče do tohoto dětského kolektivu. První schůzka začíná v září, ale děti mohou mezi nás přijít i v průběhu školního roku. Předpokladem je sportovní duch, smysl pro kolektiv a hlavně zájem o požární problematiku.

V případě zájmu kontaktujte našeho vedoucího mládeže Petra ZámečníkaCopyright © 2014 Sbor dobrovolných hasičů Žamberk 2014, Design by Michal Klátil