zahlavi3.jpg, 142 kB
Zařazení jednotky je JPO II/1

Počet členů výjezdové jednotky je 21 . Svolávání se provádí pomocí SMS a sirény z Operačního a Informačního střediska v Pardubicích.

Výjezdová jednotka má 9 velitelů družstev, 10 strojníků a 2 techniky.

Školení hasičů probíhá jednou za 3 týdny, rozpis školení na rok 2022 ==v přípravě ==

Strojníci a velitelé se pravidelně zúčastňují periodického školení u HZS. Někteří členové mají školení na motorovou řetězovou i rozbrušovací pilu a prošli základním lezeckým výcvikem

Hasičské desatero:
  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.


  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.


  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.


  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.


  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.


  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.


  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.


  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.


  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.


  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.Copyright © 2014 Sbor dobrovolných hasičů Žamberk 2014, Design by Michal Klátil